Program

8:30 – 9:30 Registrácia
10:00 Začiatok hry – kanón štart
15:30 Raut
17:00 Vyhlásenie výsledkov